Psalms


Hoofstuk 54

1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Onderwysing van Dawid, (54:2) toe die Sifiete gekom en aan Saul gesê het: Het Dawid hom nie by ons weggesteek nie? (54:3) o God, verlos my deur u Naam, en doen aan my reg deur u mag!
2 (54:4) o God, hoor my gebed, luister na die woorde van my mond!
3 (54:5) Want vreemdes staan teen my op, en tiranne soek my lewe; hulle stel God nie voor hul oë nie. Sela.
4 (54:6) Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun.
5 (54:7) Hy sal my vyande die kwaad vergelde. Vernietig hulle in u trou!
6 (54:8) Vrywillig wil ek aan U offer; ek wil u Naam, o HERE, loof, want dié is goed;
7 (54:9) want dié het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien.