The Holy Bible for the Whole Wide World

BIBLIJA Croatian Bible - Index / [mobitel Cellular Phone Version]

STARI ZAVJET - Old Testament
 
NOVI ZAVJET - New Testament
PETOKNJIŽJE / PENTATEUCH
PJESNIČKE KNJIGE / POETRY BOOKS
EVANĐELJA
OPĆE POSLANICE

1] Postanak
2] Izlazak
3] Levitski zakonik
4] Brojevi
5] Ponovljeni zakon

18] Job
19] Psalmi
20] Mudre Izreke
21] Propovjednik
22] Pjesma nad Pjesmama

 

40] Matej
41] Marko
42] Luka
43] Ivan
44] Djela apostolska

58] Jevrejima
59] Jakovljeva
60] 1 Petrova
61] 2 Petrova
62] 1 Ivanova
63] 2 Ivanova
64] 3 Ivanova
65] Judina

POVIJESNE KNJIGE / HISTORICAL BOOKS
PROROCI / PROPHETS
PAVLOVE POSLANICE
Otkrivenje

6] Jošua
7] Suci
8] Ruta
9] 1 Samuelova
10] 2 Samuelova
11] 1 Kraljevima
12] 2 Kraljevima
13] 1 Ljetopisa
14] 2 Ljetopisa
15] Ezra
16] Nehemija
17] Estera

23] Izaija
24] Jeremija
25] Tužaljke
26] Ezekiel
27] Daniel
28] Hošea
29] Joel
30] Amos
31] Obadija
32] Jona
33] Mihej
34] Nahum
35] Habakuk
36] Sefanija
37] Hagaj
38] Zaharija
39] Malahija

 

45) Rimljanima
46) 1 Korinčanima
47] 2 Korinčanima
48) Galačanima
49) Efežanima
50) Filipljanima
51) Kološanima
52) 1 Solunjanima
53) 2 Solunjanima
54) 1 Timoteju
55) 2 Timoteju
56) Titu
57) Filemonu

66) Otkrivenje