Kitaabka Quduuska Ah - Somali Bible

Ka dooro buuga ee afka-somaliga:


Axdigii Hore - Old Testament

Axdiga Cusub - New Testament