Колосяни

1 2 3 4


глава 1

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,
2 до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа].
3 Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,
4 понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии),
5 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,
6 което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,
7 както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;
8 който ни и извести за вашата любов в Духа.
9 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,
10 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;
11 подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;
12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;
13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.
14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;
15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.
18 И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.
19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота,
20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.
21 И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,
22 примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,
23 ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.
24 Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;
25 на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,
26 сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;
27 на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.
28 Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.
29 Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.
глава 2

1 Защото желая да знаете, какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали лично,
2 за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, Христа,
3 в Когото [са скрити] всичките съкровища на премъдростта и на знанието.
4 Това ви казвам, за да ви не измами някой с убедителни думи.
5 Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас, и се радвам като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христа.
6 И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него,
7 вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи [в нея с] благодарение.
8 Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.
9 Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството;
10 и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.
11 В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло;
12 погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.
13 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;
14 и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;
15 и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.
16 И тъй, никой да ви не осъжда за това, което ядете, или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новомесечие, или събота;
17 които са сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово.
18 Никой да ви не отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум,
19 а не държи главата Христа, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога.
20 Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, като,
21 "Не похващай", "Не вкусвай", "Не пипай",
22 (които всички се развалят от употреба), по човешки заповеди и учения?
23 Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угождаването на тялото.
глава 3

1 И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.
2 Мислете за горното, а не за земното;
3 защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.
4 Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
5 Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;
6 поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните;
7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях.
8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си.
9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му,
10 и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;
11 гдето не може да има грък и юдеин, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и във всичко.
12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.
13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.
14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.
15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.
16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.
17 и каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.
18 Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа.
19 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.
20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.
21 Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.
22 Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки се от Господа.
23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци;
24 понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.
25 Защото, който струва неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.
глава 4

1 Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.
2 Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.
3 Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, тъй щото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм и в окови,
4 да я изявя така, както трябва да говоря.
5 Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието.
6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.
7 Що се касае до мене, всичко що ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик,
8 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви.
9 Изпратих с него и верния и възлюбен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.
10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го),
11 и Исус, наречен Юст. От обрязаните тия са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха.
12 Поздравява ви служителят Исус Христов, Епафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко що е Божията воля.
13 Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.
14 Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас.
15 Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква.
16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.
17 И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.
18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].