Lìdài历代zhìshàng

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Yǎdāng亚当shēngsàiSàishēngnuóshì
2 nuóshìshēnggāinánGāinánshēnglièlièshēngliè
3 lièshēngnuònuòshēngshēngmài
4 màishēngnuóNuóshēngshǎnhán
5 deérzi儿子shìmièdàiwánshè
6 mièdeérzi儿子shìshíchuàngshìshízhāngsānjiéshì),tuójiā
7 wándeérzi儿子shìshāshīduōdānduōdānyǒuzuòluódānde)。
8 Hándeérzi儿子shìshímài西jiānán
9 shídeérzi儿子shì西féijiādeérzi儿子shìshìdedàn
10 shíshēngníngwéishìshàngyīngxióng英雄zhīshǒu
11 Mài西shēngrénrénrénrén
12 rénjiārénjiāfěituōrénCóngjiāfěituōchūlai出来deyǒufēishìrén
13 Jiānánshēngzhǎng生长西dùnyòushēng
14 rénrénjiārén
15 wèirénrén西rén
16 derénrénbìngrén
17 Shǎndeérzi儿子shìlánshùYàlán亚兰tiēshèshèchuàngshìshízhāngèrshísān二十三jiézuòshī)。
18 shēngshālā沙拉Shālā沙拉shēng
19 shēngleliǎngérzi儿子yīgè一个míngjiào名叫jiùshì就是fēndeyìsī意思),yīnwèi因为nàshí那时rénjiùfēndejūzhù居住dexiōngdì兄弟míngjiào名叫yuētān
20 Yuētānshēngshālièfēi
21 duōlán
22 shì
23 AfěiféiyuēZhèdōushìyuētāndeérzi儿子
24 Shǎnshēngshēngshālā沙拉
25 Shālā沙拉shēngshēngshēng
26 shēng西鹿西鹿shēngshēng
27 shēngYàbó亚伯lánYàbó亚伯lánjiùshì就是Yàbó亚伯hǎn
28 Yàbó亚伯hǎndeérzi儿子shìYǐsǎ以撒shí
29 shídeérzi儿子zàixiàmiàn在下面shídeZhǎngzǐ长子shìbàiyuēqícì其次shìbiéshān
30 shī
31 fēishīdeZhèdōushìshídeérzi儿子
32 Yàbó亚伯hǎndeqièsuǒshēngdeérzi儿子jiùshì就是xīnlányuēshāndàndiànshīshūYuēshāndeérzi儿子shìshìdedàn
33 diàndeérzi儿子shìnuòZhèdōushìdezǐsūn子孙
34 Yàbó亚伯hǎnshēngYǐsǎ以撒Yǐsǎ以撒deérzi儿子shìsǎoYǐsèliè以色列
35 sǎodeérzi儿子shìliúěrshīlán
36 deérzi儿子shìmànajiātǎntíng
37 Liúěrdeérzi儿子shìXièlā谢拉shā
38 西ěrdeérzi儿子shìluótānshuòbiàn便deshùnchádeshān
39 Luótāndeérzi儿子shìmànLuótāndemèishìtíng
40 Shuòdeérzi儿子shìwénxiáshìfēianánbiàn便deérzi儿子shì
41 deérzi儿子shìdeshùnDeshùndeérzi儿子shìlánshìbānlánlán
42 chádeérzi儿子shìhǎnfāngānDeshāndeérzi儿子shìYàlán亚兰
43 Yǐsèliè以色列rénwèiyǒujūnwángzhìlǐ治理zhīxiānzàidōngdezuòwángdezàixiàmiàn在下面yǒuěrdeérzi儿子tāde他的jīngchéngmíngjiào名叫tíng
44 leBōsī波斯rénXièlā谢拉deérzi儿子yuējiēxù接续zuòwáng
45 Yuēlemàndederénshānjiēxù接续zuòwáng
46 shānledeérzi儿子jiēxù接续zuòwángZhèjiùshì就是zàideshābàidiànréndetāde他的jīngchéngmíngjiào名叫wèide
47 leshìjiārénsāngjiēxù接续zuòwáng
48 Sānglebiānderénsǎoluójiēxù接续zuòwáng
49 Sǎoluóledeérzi儿子nánjiēxù接续zuòwáng
50 nánlejiēxù接续zuòwángTāde他的jīngchéngmíngjiào名叫tāde他的qīzi妻子míngjiào名叫biéshìdesūnnǚ孙女lièdenǚ’ér女儿
51 ledōngréndechángyǒutíngchángchángtiēcháng
52 chángchángnèncháng
53 chángmànchángbǐsà比萨cháng
54 diéchánglánchángZhèdōushìdōngréndechángPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yǐsèliè以色列deérzi儿子shìliúbiàn便西miǎnwèiYóudà犹大sàjiā萨迦西lún
2 Dànyuēbiàn便mǐnjiādeshè
3 Yóudà犹大deérzi儿子shìěrénánshìzhèsānrénshìjiānánrénshūnǚ’ér女儿suǒshēngdeYóudà犹大deZhǎngzǐ长子ěrzàiYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiěYēhéhuá耶和华jiùshǐ使le
4 Yóudà犹大deérgěiYóudà犹大shēngFǎlèsī法勒斯Xièlā谢拉Yóudà犹大gòngyǒu共有érzi儿子
5 Fǎlèsī法勒斯deérzi儿子shìXīsīlún希斯仑
6 Xièlā谢拉deérzi儿子shìxīntànmàn),gòngrén
7 Jiādeérzi儿子shìgānzhègānzàidāngmièdeshàngfànlezuìliánléileYǐsèliè以色列rén
8 tàndeérzi儿子shì
9 Xīsīlún希斯仑suǒshēngdeérzi儿子shìmièlánbài
10 LánshēngshēngNáshùn拿顺Náshùn拿顺zuòYóudà犹大réndeshǒulǐng首领
11 Náshùn拿顺shēngSǎmén撒门Sǎmén撒门shēngBō’āsī波阿斯
12 Bō’āsī波阿斯shēngÉbèidé俄备得Ébèidé俄备得shēngYēxī耶西
13 Yēxī耶西shēngzhǎng生长sānshìshìshājiàněrshàngshíliù十六zhāngjiǔjié),
14 tǎndài
15 LiùaxiānDàwèi大卫
16 Tāmen他们dejiěmèi姐妹shìgāideérzi儿子shìshāiyuēhēigòngsānrén
17 gāishēngdefùqīn父亲shìshíréntiē
18 Xīsīlún希斯仑deérzi儿子jiāaluèwéiadeérzi儿子shìshèshuòdūn
19 Alejiāyòushēngleěr
20 ěrshēngshēngliè
21 Xīsīlún希斯仑zhèngliùshí六十suìlelièfùqīn父亲denǚ’ér女儿tóngfángdenǚ’ér女儿shēngle西
22 西shēngěr。睚Ěrzàilièdeyǒuèrshísān二十三chéng
23 Hòulái后来shùrénYàlán亚兰rénduóleěrdechéngbìngxiāngcūn乡村gòngliùshí六十Zhèdōushìlièfùqīn父亲zhīde
24 Xīsīlún希斯仑zàijiāhòutāde他的gěishēngleshīshīshìdefùqīn父亲
25 Xīsīlún希斯仑deZhǎngzǐ长子mièshēngzhǎng生长lányòushēngaliánaxiān
26 mièyòumíngjiào名叫shìanándemǔqīn母亲
27 mièZhǎngzǐ长子lándeérzi儿子shìmǐnjié
28 Anándeérzi儿子shìshāmǎiShāmǎideérzi儿子shìshù
29 shùdemíngjiào名叫háiháigěishēnglebàn
30 deérzi儿子shì西lièbiàn西lièleméiyǒu没有érzi儿子
31 biàndeérzi儿子shìshìshìdeérzi儿子shìshìshānShìshāndeérzi儿子shìlái
32 Shāmǎixiōngdì兄弟deérzi儿子shìtiēyuēdāntiēleméiyǒu没有érzi儿子
33 Yuēdāndeérzi儿子shìZhèdōushìmièdezǐsūn子孙
34 Shìshānméiyǒu没有érzi儿子zhǐyǒu只有nǚ’ér女儿Shìshānyǒuyīgè一个púrén仆人míngjiào名叫shìĀijí埃及rén
35 Shìshānjiāngnǚ’ér女儿gěilepúrén仆人wéigěishēngleYà Tài亚太
36 Yà Tài亚太shēngdāndānshēng
37 shēngshēngÉbèidé俄备得
38 Ébèidé俄备得shēngshēng
39 shēngshēng
40 shēng西mǎi西mǎishēngshālóng沙龙
41 Shālóng沙龙shēngjiājiāshēngshā
42 mièxiōngdì兄弟jiādeZhǎngzǐ长子shāshì西zhīshādeérzi儿子shìlúnzhī
43 lúndeérzi儿子shìkěnshì
44 Shìshēnghánshìyuēgānzhīkěnshēngshāmǎi
45 Shāmǎideérzi儿子shìyúnyúnshìzhī
46 Jiādeqièshēnglánjiāxièlánshēngjiāxiè
47 dàideérzi儿子shìjiànYuētǎn约坦shānshā
48 Jiādeqièjiāshēngshìbié
49 YòushēngmàizhīshāBǐyà比亚zhīshìJiādenǚ’ér女儿shì
50 Jiādezǐsūn子孙jiùshì就是tāde他的Zhǎngzǐ长子ěrdeérzi儿子zàixiàmiàn在下面lièlínzhīshuò
51 Bólìhéng伯利恒zhījiādezhī
52 lièlínzhīshuòdezǐsūn子孙shìluóyībàn一半rénrénrén)。
53 lièlíndezhūshìtiērénrénshūrénláirényòucóngzhèxie这些zhōngshēngchū生出suǒrénshítáorénlái
54 dezǐsūn子孙shìBólìhéng伯利恒réntuófǎrén法人绿yuērényībàn一半rénsuǒrén
55 zhùzhòngwénshìjiāderénshìrénrénZhèdōushìrénjiāzhīsuǒshēngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dàwèi大卫zàilúnsuǒshēngdeérzi儿子zàixiàmiàn在下面Zhǎngzǐ长子ànnènshìlièrénnuǎnshēngdedànshìjiāréngāishēngde
2 Sānyāshālóng押沙龙shìshùwángmǎidenǚ’ér女儿jiāshēngdeduōshìshēngde
3 shìshìshēngdeLiùniànshìDàwèi大卫deGélā格拉shēngde
4 ZhèliùréndōushìDàwèi大卫zàilúnshēngdeDàwèi大卫zàilúnzuòwángniánlíngliùyuèzàilěngzuòwángsānshí三十sānnián三年
5 Dàwèi大卫zàilěngsuǒshēngdeérzi儿子shìshìshuòdānSuǒluómén所罗门Zhèrénshìdenǚ’ér女儿shūshēngde
6 Háiyǒu还有xiáshāliè
7 Nuójiāfěifēi
8 shāliègòngjiǔrén
9 ZhèdōushìDàwèi大卫deérzi儿子háiyǒu还有tāmen他们demèifēipíndeérzi儿子bùzài不在nèi
10 Suǒluómén所罗门deérzi儿子shìluóānLuóāndeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìyuēshā
11 Yuēshādeérzi儿子shìyuēlánYuēlándeérzi儿子shìxièxièdeérzi儿子shìyuēashī
12 Yuēashīdeérzi儿子shìxièxièdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìYuētǎn约坦
13 Yuētǎn约坦deérzi儿子shìYàhāsī亚哈斯Yàhāsī亚哈斯deérzi儿子shìXīxījiā希西家Xīxījiā希西家deérzi儿子shìMǎnáxī玛拿西
14 Mǎnáxī玛拿西deérzi儿子shìYàmén亚们Yàmén亚们deérzi儿子shìYuēxīyà约西亚
15 Yuēxīyà约西亚deZhǎngzǐ长子shìyuēnánshìyuējìngsānshì西dejiāshìshālóng沙龙
16 Yuējìngdeérzi儿子shì西dejiā
17 bèiTāde他的érzi儿子shìSǎlātiě撒拉铁
18 lánshìjiāshā
19 deérzi儿子shìsuǒluóshìměiSuǒluódeérzi儿子shìshūlántāmen他们demèimíngjiào名叫shìluó
20 shūlándeérzi儿子shìshūahēiBǐlì比利jiādeshāgòngrén
21 deérzi儿子shìshāiHáiyǒu还有dezhòngěrnándezhòngédedezhòngshìjiādezhòng
22 Shìjiādeérzi儿子shìshìShìdeérzi儿子shìBālì巴利shāgòngliùrén
23 deérzi儿子shìyuēnǎiXīxījiā希西家gāngòngsānrén
24 yuēnǎideérzi儿子shìshíláiayuēnánláiagòngrénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yóudà犹大deérzi儿子shìFǎlèsī法勒斯Xīsīlún希斯仑jiāěrshuò
2 Shuòdeérzi儿子shēngshēngmǎiZhèshìsuǒréndezhū
3 tǎnzhīdeérzi儿子shìlièshīdeTāmen他们demèimíngjiào名叫
4 Jīduō基多zhīshìshāzhīshìxièěrZhèdōushìBólìhéng伯利恒zhītāde他的Zhǎngzǐ长子ěrsuǒshēngde
5 zhīshīyǒuliǎngqīzi妻子míngmíng
6 gěishīshēngxiáZhèdōushìdeérzi儿子
7 deérzi儿子shìlièsuǒxiánán
8 shēngnuòsuǒbìnglúnérzi儿子hēidezhū
9 zhòngdìxiōng弟兄gèngzūnguìmǔqīn母亲gěimíngjiào名叫yìsī意思shuōshēngshénshìtòngkǔ痛苦
10 qiúgàoYǐsèliè以色列deshénshuōshényuànkuòzhāng扩张wǒde我的jìngjiè境界chángtóngzàibǎoyòu保佑zāohuànnàn患难shòujiānkù艰苦Shénjiùyīngyǔnsuǒqiúde
11 Shūdedìxiōng弟兄绿shēnghēihēishìshītúnzhī
12 shītúnshēngBāxī巴西bìngěrxiázhīxīnzhèdōushìjiārén
13 deérzi儿子shìétuóniè西láiÉtuónièdeérzi儿子shì
14 Mǐnnuótàishēngé西láishēngxiàxīnrénzhīyuēTāmendōu他们都shìjiàngrén
15 deérzi儿子shìjiāJiādeérzi儿子shìāndeérzi儿子shì
16 Hālì哈利deérzi儿子shì西西liè
17 deérzi儿子shìtiēlièlúnlièfǎlǎo法老nǚ’ér女儿wéishēngànshāmǎishízhīlièyòuYóudà犹大nǚzǐ女子wéishēngJīduō基多zhīlièsuōzhīnuózhītiě
18
19 deshìhándemèisuǒshēngdeérzi儿子shìjiārénjiārénshízhī
20 Shìméndeérzi儿子shìànnènlínbiàn便nánlúnshìdeérzi儿子shìsuōhēibiàn便suōhēi
21 Yóudà犹大deérzi儿子shìshìShìdeérzi儿子shìjiāzhīěrshāzhīshǔshízhīdejiā
22 Háiyǒu还有yuējìng西rényuēashījiùshì就是zàidezhǎngquán掌权deyòuyǒushūBǐlì比利héngZhèdōushìshísuǒjìzǎi记载de
23 Zhèxie这些réndōushìyáojiàngshìyīngdejūmín居民wángtóngchǔwéiwángzuògōng
24 西miǎndeérzi儿子shìmǐnXièlā谢拉sǎoluó
25 Sǎoluódeérzi儿子shìshālóng沙龙Shālóng沙龙deérzi儿子shìshānshāndeérzi儿子shìshī
26 shīdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìshìměi
27 Shìměiyǒushíliù十六érzi儿子liùnǚ’ér女儿dìxiōng弟兄deérnǚ儿女duōtāmen他们jiābùrú不如Yóudà犹大deréndīngzēngduō增多
28 西miǎnrénzhùzàibiéshìshū
29 sēntuó
30 ěr
31 jiāBǐlì比利shālā沙拉yīnzhèxie这些chéngzhídào直到Dàwèi大卫zuòwángdeshíhòu的时候dōushìshǔ西miǎnrénde
32 Tāmen他们dechéngshìtǎnyīnlínméntuójiànshān
33 Háiyǒu还有shǔchéngdexiāngcūn乡村zhídào直到Bālì巴力Zhèshìtāmen他们dezhùchù住处tāmendōu他们都yǒujiāpǔ家谱
34 Háiyǒu还有suǒxièdeérzi儿子yuēshā
35 Yuēěryuēshìdeérzi儿子Yuēshìshì西láideérzi儿子西láishìxuēdeérzi儿子
36 Háiyǒu还有yuēnǎiyuēshuòhǎishuàideYēxī耶西miè
37 Shìfēideérzi儿子Shìfēishìlóngdeérzi儿子lóngshìdeérzi儿子shìshēndeérzi儿子Shēnshìshìdeérzi儿子
38 Yǐshàng以上suǒderénmíng人名dōushìzuòchángdetāmen他们zōngzú宗族derénshù人数zēngduō增多
39 Tāmen他们wǎngpíngyuán平原dōngbiān东边Jīduō基多kǒuxúnzhǎo寻找fàngyángqúndecǎochǎng
40 Xúndeféiměidecǎochǎngdì场地yòukuānkuò宽阔yòupíngjìng平静Cóngqián从前zhùnàli那里deshìhánderén
41 Yǐshàng以上míngderénzàiYóudà犹大wángXīxījiā希西家niánjiānláigōngjī攻击hánréndezhàngpéngnàli那里suǒyǒu所有derénjiāngtāmen他们mièjìnjiùzhùzàitāmen他们dedìfang地方zhídào直到jīnrì今日yīnwèi因为nàli那里yǒucǎochǎngkěyǐ可以fàngyángqún
42 Zhè西miǎnrénzhōngyǒuwǔbǎi五百rénshàng西ěrshānshuàilǐng率领tāmen他们deshìshìdeérzi儿子xuē
43 Shāletáotuō逃脱shèngxià剩下derénjiùzhùzàinàli那里zhídào直到jīnrì今日Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yǐsèliè以色列deZhǎngzǐ长子yuánshìliúbiàn便Yīnwūhuì污秽lefùqīn父亲dechuángZhǎngzǐ长子demíngfēnjiùguīleyuēZhǐshì只是ànjiāpǔ家谱suànZhǎngzǐ长子
2 Yóudà犹大shèngguò胜过yíqiè一切dìxiōng弟兄jūnwángshìcóngérchūZhǎngzǐ长子demíngfēnquèguīyuē
3 Yǐsèliè以色列Zhǎngzǐ长子liúbiàn便deérzi儿子shìnuòlúnjiā
4 Yuēěrdeérzi儿子shìshìShìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìshìměi
5 Shìměideérzi儿子shìjiājiādeérzi儿子shìdeérzi儿子shìBālì巴力
6 Bālì巴力deérzi儿子shìbèiZhèbèizuòliúbiàn便zhīpàideshǒulǐng首领bèishùwáng
7 Tāde他的dìxiōng弟兄zhàozhezōngzú宗族ànzhejiāpǔ家谱zuòchángdeshìjiā
8 shìdeérzi儿子shìshìdeérzi儿子Shìshìyuēěrdeérzi儿子Yuēěrsuǒzhùdedìfang地方shìcóngluóěrzhídào直到Bālì巴力miǎn
9 Yòuxiàngdōng向东yándàozhèbiān这边dekuàngyīnwèi因为tāmen他们zàilièdeshēngchù牲畜zēngduō增多
10 Sǎoluóniánjiāntāmen他们xiàrénzhēngzhànxiàréndǎozàitāmen他们shǒuxià手下tāmen他们jiùzàilièdōngbiān东边dequándezhùzàixiàréndezhàngpéng
11 Jiādedezǐsūn子孙zàiliúbiàn便duìmiàn对面zhùzàishāndeyándàojiā
12 Tāmen他们zhōngjiān中间yǒuzuòchángdeyuēěryǒuzuòchángdeShāfān沙番háiyǒu还有nǎizhùzàishāndeshā
13 Tāmen他们dìxiōng弟兄shìjiāshūlánshìyuēlàigāngòngrén
14 Zhèdōushìháideérzi儿子háishìdeérzi儿子shìluódeérzi儿子luóshìlièdeérzi儿子lièshìjiādeérzi儿子jiāshìshìshāideérzi儿子shìshāishìduōdeérzi儿子duōshìdeérzi儿子
15 Háiyǒu还有desūnzi孙子diédeérzi儿子Zhèdōushìzuòchángde
16 Tāmen他们zhùzàilièshānshāndexiāngcūn乡村bìngshālúndejiāozhídào直到wéidejiāojiè交界
17 Zhèxie这些rénzàiYóudà犹大wángYuētǎn约坦bìngzàiYǐsèliè以色列wángluóānniánjiāndōuzǎirù载入jiāpǔ家谱
18 Liúbiànrén便人jiāderénMǎnáxī玛拿西bànzhīpàiderénnéngdùnpái盾牌dāojiàngōngshèjiàn射箭chūzhēng出征shànzhàndeyǒngshì勇士gòngyǒu共有wànsìqiān四千bǎiliùshí六十míng
19 Tāmen他们xiàrénrénfēishīrénnuórénzhēngzhàn
20 Tāmen他们déle得了shéndebāngzhù帮助xiàréngēnsuí跟随xiàderéndōujiāozàitāmen他们shǒuzhōngYīnwèi因为tāmen他们zàizhènshàngqiúshénlàishénshénjiùyīngyǔntāmen他们
21 Tāmen他们luèlexiàréndeshēngchù牲畜yǒuluòtuo骆驼wǔwàn五万yángèrshíwǔ二十五wànèrqiānYòuyǒurén有人shíwàn
22 Dírén敌人bèishādǎodeshénduōyīnwèi因为zhèzhēngzhànshìchūshénTāmen他们jiùzhùzàidírén敌人dedìshang地上zhídào直到bèideshíhòu的时候
23 Mǎnáxī玛拿西bànzhīpàiderénzhùzàideCóngshānyándàoBālì巴力hēimenshìěrhēiménshān
24 Tāmen他们dechángshìshìlièlièYēlìmǐ耶利米wēidiédōushìdànéng大能deyǒngshì勇士shìyǒumíng有名derénshìzuòchángde
25 Tāmen他们dézuì得罪letāmen他们lièdeshénsuícóngdezhīmíndeshénxíngxiéyínZhèmínjiùshì就是shénzàitāmen他们miànqián面前suǒchúmiède
26 Gùcǐ故此Yǐsèliè以色列deshénjīdòng激动shùwángshùwángdexīntāmen他们jiùliúbiànrén便人jiāderénMǎnáxī玛拿西bànzhīpàideréndàosǎnbiānzhídào直到jīnrì今日háizàinàli那里

 printer   arrowup