Yǐsàiyà以赛亚shū

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Dāng西Yuētǎn约坦Yàhāsī亚哈斯Xīxījiā希西家zuòYóudà犹大wángdeshíhòu的时候deérzi儿子Yǐsàiyà以赛亚deshìlùndàoYóudàhé犹大和lěng
2 Tiānyàotīngdeacè’ěr侧耳értīngYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shuōyǎngyù养育érnǚ儿女jiāngtāmen他们yǎngtāmen他们jìngbèi
3 Niúrènshi认识zhǔrén主人rènshi认识zhǔrén主人decáoYǐsèliè以色列quèrènshi认识wǒde我的mínquèliúyì留意
4 ??,Fànzuì犯罪deguómín国民dànzhezuìnièdebǎixìng百姓xíngědezhǒnglèi种类bàihuài败坏deérnǚ儿女Tāmen他们líqì离弃Yēhéhuá耶和华miǎoshìYǐsèliè以色列deshèngzhěshēngshū生疏wǎnghòu往后tuìbù退步
5 Nǐmen你们wèishénme为什么lǚcì屡次bèiháiyàoshòumanǐmen你们yǐjīng已经mǎntóuténg头疼tòngquánxīnhūn
6 Cóngjiǎozhǎngdàotóuméiyǒu没有chǔwánquán完全deJìnshìshāngkǒu伤口qīngzhǒngxīndǎdí打的shānghén伤痕Dōuméiyǒu没有shōukǒuméiyǒu没有chánguǒméiyǒu没有yònggāorùn
7 Nǐmen你们dedeyǐjīng已经huāngliáng荒凉Nǐmen你们dechéngbèihuǒfénhuǐ焚毁Nǐmen你们detiándì田地zàinǐmen你们yǎnqián眼前wéiwàibāngrén外邦人suǒqīntūn侵吞bèiwàibāngrén外邦人qīngjiùchéngwéi成为huāngliáng荒凉
8 JǐncúnXī’ān锡安chéngchéngyuánwénzuònǚzǐ女子),hǎoxiàng好像pútáoyuán葡萄园decǎopéngguātiándemáowū茅屋bèiwéikǔndechéng
9 Ruòbúshì不是wànjūnzhīYēhéhuá耶和华gěiwǒmen我们shāoliúzhǒngwǒmen我们zǎoyǐ早已xiàngSuǒduō所多édeyàngzi样子le
10 Nǐmen你们zhèSuǒduō所多deguānchángayàotīngYēhéhuá耶和华dehuà的话Nǐmen你们zhèédebǎixìng百姓ayàocè’ěr侧耳tīngwǒmen我们shéndexùnhuì
11 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们suǒxiàndexǔduō许多negōngmiányángdefánféichùdezhīyóuyǐjīng已经gòuleGōngniú公牛dexuèyánggāodexuègōngshānyáng山羊dexuèdōuxǐyuè喜悦
12 Nǐmen你们láicháojiànshéixiàngnǐmen你们tǎozhèxie这些shǐ使nǐmen你们jiàntà践踏wǒde我的yuànne
13 Nǐmen你们bùyào不要zàixiàndegòngXiāngpǐnshìsuǒzēngwù憎恶deYuèshuòānxírì安息日bìngxuānshàodedàhuì大会shìsuǒzēngwù憎恶deZuòzuìnièyòushǒuyánsù严肃huìyěbù也不néngróngrěn容忍
14 Nǐmen你们deyuèshuòjiéqī节期xīnlǐ心里hènědōuyǐwéi以为máfan麻烦dàndāngbiàn便búnàifán不耐烦
15 Nǐmen你们shǒudǎogào祷告zhēyǎnkànJiùshì就是nǐmen你们duōduōdeqídǎo祈祷yěbù也不tīngNǐmen你们deshǒudōumǎnleshārén杀人dexuè
16 Nǐmen你们yàozhuójiéCóngyǎnqián眼前chúdiàonǐmen你们deèxíng恶行Yàozhǐzhùzuòě
17 Xuéxí学习xíngshànXúnqiú寻求gōngpíng公平jiějiù解救shòuqīyā欺压degěigū’er孤儿shēnyuānwéiguǎfu寡妇biàn
18 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们láiwǒmen我们bǐcǐ彼此biànlùn辩论Nǐmen你们dezuìsuīxiàngzhūhóngbiànchéng变成xuěbái雪白Suīhóngdānyánbáiyángmáo羊毛
19 Nǐmen你们ruògānxīn甘心tīngcóng听从chīdìshang地上deměi
20 Ruòtīngcóng听从fǎndào反倒bèibèidāojiàntūnmièZhèshìYēhéhuá耶和华qīnkǒu亲口shuōde
21 tànzhōngxìndechéngbiànwéijìnǚ妓女Cóngqián从前chōngmǎn充满legōngpíng公平gōngzàiqízhōng在其中xiànjīn现今quèyǒuxiōngshǒu凶手jūzhù居住
22 deyínbiànwéizhādejiǔyòngshuǐchānduì
23 deguānchángxīnbèidàozéizuòbàndōuxǐ’ài喜爱huìlù贿赂zhuīqiú追求zāngTāmen他们wéigū’er孤儿shēnyuānguǎfu寡妇deànjiàn案件yěbù也不dechéngdàotāmen他们miànqián面前
24 Yīncǐ因此zhǔwànjūnzhīYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列dedànéng大能zhěshuōāiyàoxiàngwǒde我的duìtóu对头xuěhènxiàngwǒde我的dírén敌人bàochóu报仇
25 fǎnshǒujiāzàishēnshàngliànjìndezhāchújìngdezázhì杂质
26 háideshěnpàn审判guānxiàngqǐchū起初yíyàng一样háidemóushìxiàngxiānyìbān一般Ránhòu然后chēngwéi称为gōngzhīchéngzhōngxìnzhī
27 Xī’ān锡安yīngōngpíng公平deméngjiùshúqízhōng其中guīzhèngderényīngōngdeméngjiùshú
28 Dànbèidefànzuì犯罪deyītóng一同bàiwánglíqì离弃Yēhéhuá耶和华dezhìxiāomiè消灭
29 děngrényīnnǐmen你们suǒxǐ’ài喜爱dexiàngshù橡树bàokuì抱愧nǐmen你们yīnsuǒxuǎnzé选择deyuánméngxiū
30 Yīnwèi因为nǐmen你们yèzi叶子gāndexiàngshù橡树hǎoxiàng好像shuǐjiāoguàn浇灌deyuán
31 Yǒuquánshìderángtāde他的gōngzuò工作hǎoxiàng好像huǒxīng火星dōuyàoyītóng一同fénhuǐ焚毁wúrén无人pūmiè扑灭Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 deérzi儿子Yǐsàiyà以赛亚deshìlùndàoYóudàhé犹大和lěng
2 hòuderìzi日子Yēhéhuá耶和华diàn殿deshānjiānchāozhūshāngāoguòyú过于wànlǐngWànmíndōuyàoliúguīzhèshān
3 yǒuxǔduō许多guódemínqiánwǎng前往shuōláiwǒmen我们dēngYēhéhuá耶和华deshānBēnYǎgè雅各shéndediàn殿Zhǔbìjiāng必将tāde他的dàojiào道教xùnwǒmen我们wǒmen我们yàoxíngtāde他的Yīnwèi因为xùnhuìchūyú出于Xī’ān锡安Yēhéhuá耶和华deyányǔ言语chūyú出于lěng
4 zàilièguózhōngshīxíng施行shěnpàn审判wéixǔduō许多guómín国民duàndìng断定shìfēi是非Tāmen他们yàojiāngdāochéngtóuqiāngchéngliándāo镰刀Zhèguódāogōngjī攻击guótāmen他们yěbù也不zàixuéxí学习zhànshì战事
5 Yǎgè雅各jiāaláiwǒmen我们zàiYēhéhuá耶和华deguāngmíng光明zhōngxíngzǒu行走
6 Yēhéhuá耶和华líqì离弃lebǎixìng百姓Yǎgè雅各jiāshìyīntāmen他们chōngmǎn充满ledōngfāng东方defēngsú风俗zuòguānzhàodexiàngfēishìrényíyàng一样bìngwàibāngrén外邦人zhǎng
7 Tāmen他们deguómǎnlejīnyíncáibǎo财宝wúqióng无穷tāmen他们dedemǎnlechēliàng车辆wúshù无数
8 Tāmen他们dedemǎnleǒuxiàng偶像Tāmen他们guìbàizìjǐ自己shǒusuǒzàodejiùshì就是zìjǐ自己zhǐtou指头suǒzuòde
9 Bēijiàn卑贱rénzūnguìrénxiàguì下跪Suǒyǐ所以bùkě不可ráoshù饶恕tāmen他们
10 dāngjìnrù进入yánxuécángzàizhōngduǒbì躲避Yēhéhuá耶和华dejīngxià惊吓wēiyán威严deróngguāng
11 Dàoyǎngāoàodejiàngwéibēixìngqing性情kuángàodedōuWéidú惟独Yēhéhuá耶和华bèizūnchóng
12 yǒuwànjūnYēhéhuá耶和华jiàngdeyīgè一个rìzi日子yàolíndàojiāo’ào骄傲kuángwàng狂妄deyíqiè一切gāodedōujiàngwéibēi
13 Yòulíndàonèngāodà高大dexiāngbǎishù柏树shāndexiàngshù橡树
14 Yòulíndàoyíqiè一切gāoshān高山dejùnlǐng
15 YòulíndàoGāotái高台jiāngù坚固chéngqiáng城墙
16 Yòulíndàoshīdechuánzhī船只bìngyíqiè一切kě’ài可爱deměi
17 Jiāo’ào骄傲dekuángwàng狂妄dejiàngbēiZàiwéidú惟独Yēhéhuá耶和华bèizūnchóng
18 Ǒuxiàng偶像quánrán全然fèiqì废弃
19 Yēhéhuá耶和华xīngqǐ兴起shǐ使dezhèndòng震动deshíhòu的时候rénjiùjìnrù进入shídòngjìnrù进入xuéduǒbì躲避Yēhéhuá耶和华dejīngxià惊吓wēiyán威严deróngguāng
20 Dàorénbìjiāng必将wéibàiérzàodejīnǒuxiàng偶像yínǒuxiàng偶像pāogěitiánshǔ田鼠biānfú蝙蝠
21 DàoYēhéhuá耶和华xīngqǐ兴起shǐ使dezhèndòng震动deshíhòu的时候rénhǎojìnrù进入pánshídòngzhōngyánshí岩石xuéduǒbì躲避Yēhéhuá耶和华dejīngxià惊吓wēiyán威严deróngguāng
22 Nǐmen你们xiūyàoyǐkào倚靠shìrén世人bíkǒng鼻孔bùguò不过yǒuqìxī气息zàiyíqiè一切shìshàngsuànshénme什么nePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 ZhǔwànjūnzhīYēhéhuá耶和华cónglěngYóudà犹大chúdiàozhòngrén众人suǒyǐkào倚靠desuǒzhànglàidejiùshì就是suǒyǐkào倚靠deliángsuǒzhànglàideshuǐ
2 Chúdiàoyǒngshì勇士zhànshì战士shěnpàn审判guānxiānzhī先知zhānbǔ占卜dezhǎnglǎo长老
3 Wǔshí五十chángzūnguìrénMóushìyǒuqiǎodeyǐjí以及miàoxíngshùde
4 Zhǔshuōshǐ使háitóngzuòtāmen他们deshǒulǐng首领shǐ使yīngháixiáguǎntāmen他们
5 Bǎixìng百姓yàobǐcǐ彼此qīyā欺压rénshòulínshědeqīyā欺压Shàonián少年rénmànlǎoniánrén老年人bēijiàn卑贱rénmànzūnguìrén
6 Rénzàijiāzhùdìxiōng弟兄shuōyǒuyīfu衣服kěyǐ可以zuòwǒmen我们deguānchángzhèbàiluò败落deshìguīzàishǒuxià手下
7 Nàshí那时yángshēngshuōzuòyīzhì医治nǐmen你们derénYīnjiāzhōngméiyǒu没有liángshi粮食méiyǒu没有yīfu衣服Nǐmen你们bùkě不可zuòbǎixìng百姓deguāncháng
8 lěngbàiluò败落Yóudà犹大qīngdào倾倒Yīnwèi因为tāmen他们deshétóu舌头xíngwéi行为Yēhéhuá耶和华fǎnduì反对leróngguāngdeyǎn
9 Tāmen他们demiànzhèngmíng证明zìjǐ自己dezhèngTāmen他们shùshuōzìjǐ自己dezuì’è罪恶bìngbù并不yǐnmán隐瞒hǎoxiàng好像Suǒduō所多yíyàng一样Tāmen他们yǒuhuòleYīnwèi因为zuòěhài
10 Nǐmen你们yàolùnrénshuōxiǎngfú享福yuèYīnwèi因为yàochīzìjǐ自己xíngwéi行为suǒjiédeguǒ
11 Ěrényǒuhuòlezāozāinàn灾难Yīnwèi因为yàozhàozìjǐ自己shǒusuǒxíngdeshòubàoyìng报应
12 Zhìyú至于wǒde我的bǎixìng百姓háitóngqīyā欺压tāmen他们fùnǚ妇女xiáguǎntāmen他们Wǒde我的bǎixìng百姓ayǐndǎo引导deshǐ使zǒucuò走错bìnghuǐhuài毁坏suǒxíngdedàolù道路
13 Yēhéhuá耶和华qǐlai起来biànlùn辩论zhànzheshěnpàn审判zhòngmín
14 Yēhéhuá耶和华shěnwèn审问mínzhòngdì中的zhǎnglǎo长老shǒulǐng首领shuōchījìnpútáoyuán葡萄园guǒdejiùshì就是nǐmen你们Xiàngpínqióng贫穷rénsuǒduódedōuzàinǐmen你们jiāzhōng
15 ZhǔwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们wèihé为何yāzhì压制wǒde我的bǎixìng百姓cuōpínqióng贫穷réndeliǎnne
16 Yēhéhuá耶和华yòushuōyīnwèi因为Xī’ān锡安denǚzǐ女子kuángàoxíngzǒu行走tǐngxiàngmàilòngyǎnqiàoxúxíng徐行jiǎoxiàdīngchēng
17 Suǒyǐ所以zhǔshǐ使Xī’ān锡安denǚzǐ女子tóuchángchuāngYēhéhuá耶和华yòushǐ使tāmen她们chìxià
18 Dàozhǔchúdiàotāmen她们huáměidejiǎochuànwǎngyuèquān
19 Ěrhuán耳环shǒuzhuó手镯méngliǎnde
20 Huáguànliànhuádàixiāngnáng
21 Jièzhi戒指huán
22 wàitào外套yúnjiānbāo
23 Shǒujìngguǒtóujīn头巾méngshēnde
24 yǒuchòulàndàitì代替xīnxiāngshéngzi绳子dàitì代替yāodài腰带guāngdàitì代替měiyāodàitì代替huálàoshāngdàitì代替měiróng
25 denándīngdǎozàidāoxiàdeyǒngshì勇士zàizhènshàng
26 Xī’ān锡安yuánwénzuòdechéngmén城门bēishāng悲伤āiháo哀号huāngliáng荒凉zuòzàidìshang地上Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Zàinǚrén女人zhùyīgè一个nánrén男人shuōwǒmen我们chīzìjǐ自己deshíwù食物chuān穿zìjǐ自己deyīfu衣服Dànqiúwǒmen我们guīmíngxiàQiúchúdiàowǒmen我们dexiūchǐ羞耻
2 DàoYēhéhuá耶和华fāshēng发生demiáohuáměizūnróngdedechūchǎn出产wéiYǐsèliè以色列táotuō逃脱derénxiǎnwéirónghuámàoshèng茂盛
3 Zhǔgōngdelíngfénshāo焚烧delíngjiāngXī’ān锡安nǚzǐ女子dewūhuì污秽yòujiānglěngzhōngshārén杀人dexuèchújìngnàshí那时shèngzàiXī’ān锡安liúzàilěngdejiùshì就是yíqiè一切zhùlěngzàishēngmìng生命shàngmíngdechēngwéi称为shèng
4
5 Yēhéhuá耶和华zàiXī’ān锡安quánshānbìnghuìzhòngyǐshàng以上shǐ使báiyǒuyānyúnhēiyè黑夜yǒuhuǒyán火焰deguāngYīnwèi因为zàiquánróngyào荣耀zhīshàng之上yǒuzhē
6 yǒutíngzi亭子báikěyǐ可以deyìnbìshǔ避暑kěyǐ可以zuòwéi作为cángshēn藏身zhīchǔduǒbì躲避kuángfēng狂风bàoyǔ暴雨Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 yàowéisuǒqīn’àide亲爱的chànggē唱歌shìsuǒàizhědelùnpútáoyuán葡萄园deshìsuǒqīn’àide亲爱的yǒupútáoyuán葡萄园zàiféiměideshāngāng山冈shàng
2 bàoyuánjiǎnshítou石头zāizhòng栽种shàngděng上等depútao葡萄shùzàiyuánzhōnggàilezuòlóuyòuzáochūjiǔchíZhǐwàng指望jiéhǎopútao葡萄fǎndào反倒jiélepútao葡萄
3 lěngdejūmín居民Yóudà犹大rénqǐngnǐmen你们xiànjīn现今zàiwǒde我的pútáoyuán葡萄园zhōngduàn中断dìngshìfēi是非
4 wéipútáoyuán葡萄园suǒzuòzhīwài之外háiyǒu还有shénme什么zuòdenezhǐwàng指望jiéhǎopútao葡萄zěnme怎么dǎojiélepútao葡萄ne
5 Xiànzài现在gàosu告诉nǐmen你们yàoxiàngpútáoyuán葡萄园zěnyàng怎样xíngchèlíbā篱笆shǐ使bèitūnmièchāihuǐqiángyuánshǐ使bèijiàntà践踏
6 shǐ使huāngfèibùzài不再xiūlǐ修理bùzài不再chúbàoJīngjí荆棘dǎoyàoshēngzhǎng生长mìngyúnjiàngyǔ降雨zàishàng
7 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华depútáoyuán葡萄园jiùshì就是Yǐsèliè以色列jiāsuǒxǐ’ài喜爱deshùjiùshì就是Yóudà犹大rénzhǐwàng指望deshìgōngpíng公平shéizhīdǎoyǒubàonuè暴虐huòzuòdǎoliúrénxuè)。Zhǐwàng指望deshìgōngshéizhīdǎoyǒuyuānshēng
8 Huòzāinàxiē那些fángjiēfángdeliándeyǐzhì以致liúdedezhǐgù只顾zìjǐ自己jìngnèi境内
9 ěrwénwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōyǒuxǔduō许多yòuyòuměidefángwū房屋chéngwéi成为huāngliáng荒凉wúrén无人jūzhù居住
10 Sānshí三十pútáoyuán葡萄园zhīchūjiǔméiěrzhǒngzhījiéliángshi粮食
11 Huòzāinàxiē那些qīngzǎo清早qǐlai起来zhuīqiú追求nóngjiǔliúliándàoshēnshènzhì甚至yīnjiǔfāshāo发烧derén
12 Tāmen他们zàiyánshàngtánqín弹琴chuīyǐnjiǔ饮酒quèbùgù不顾niànYēhéhuá耶和华dezuòwéi作为yěbù也不liúxīn留心shǒusuǒzuòde
13 Suǒyǐ所以wǒde我的bǎixìng百姓yīnwúzhī无知jiùbèiTāmen他们dezūnguìrénshénshìjī’è饥饿qúnzhòng群众jíqí极其gān
14 Gùcǐ故此yīnjiānkuòzhāng扩张kāilewúxiàn无限liángdekǒuTāmen他们deróngyào荣耀qúnzhòng群众fánhuá繁华bìngkuàilè快乐deréndōuzàiqízhōng在其中
15 Bēijiàn卑贱rénbèizūnguìrénjiàngwéibēiyǎngāoàoderénjiàngwéibēi
16 WéiyǒuwànjūnzhīYēhéhuá耶和华yīngōngpíng公平érchónggāo崇高shèngzhěshényīngōngxiǎnwéishèng
17 Nàshí那时yánggāoláichīcǎorútóng如同zàizìjǐ自己decǎochǎngfēngféiréndehuāngchǎngbèiyóuxíng游行derénchījìn
18 Huòzāinàxiē那些xūjiǎ虚假zhīshéngqiānzuìnièderéntāmen他们yòuxiàngtàoshéngzuì’è罪恶
19 Shuōrènsùxíng速行gǎnkuài赶快chéngjiù成就tāde他的zuòwéi作为shǐ使wǒmen我们kànkan看看RènYǐsèliè以色列shèngzhěsuǒmóuhuádelínjìn临近chéngjiù成就shǐ使wǒmen我们zhīdao知道
20 Huòzāinàxiē那些chēngěwéishànchēngshànwéiěànwéiguāngguāngwéiànwéitiántiánwéiderén
21 Huòzāinàxiē那些yǐwéi以为yǒuzhìhuì智慧kànwéitōngdá通达derén
22 Huòzāinàxiē那些yǒngyǐnjiǔ饮酒nénglì能力diàonóngjiǔderén
23 Tāmen他们yīnshòuhuì受贿jiùchēngěrénwéi人为jiāngréndeduó
24 Huǒmiáozěnyàng怎样tūnmièsuìjiēgāncǎo干草zěnyàng怎样zàihuǒyán火焰zhīzhōng之中zhàoyàng照样tāmen他们degēnxiàngxiǔtāmen他们dehuāxiànghuīchén灰尘fēiténgYīnwèi因为tāmen他们yànwànjūnzhīYēhéhuá耶和华dexùnhuìmiǎoshìYǐsèliè以色列shèngzhědeyányǔ言语
25 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华dexiàngtāde他的bǎixìng百姓fāzuò发作tāde他的shǒushēnchū伸出gōngjī攻击tāmen他们shānlǐng山岭jiùzhèndòng震动tāmen他们deshīshou尸首zàijiēshìshànghǎoxiàng好像fèntǔ粪土Suīrán虽然rúcǐ如此tāde他的háiwèizhuǎnxiāotāde他的shǒuréngshēnsuō
26 shùZhāoyuǎn招远fāngdeguómín国民shēngjiàotāmen他们cóngdeérláiKàntāmen他们bēnlái
27 Qízhōng其中méiyǒu没有píjuàn疲倦debàndiēdeméiyǒu没有dǔndeshuìjiào睡觉deYāodài腰带bìngbù并不fàngsōng放松xiédàiyěbù也不zhéduàn折断
28 Tāmen他们dejiànkuàigōngshànglexiánMǎtí马蹄suànjiānshíchēlúnhǎoxiàng好像xuánfēng旋风
29 Tāmen他们yàohǒujiàoxiàngshīzi狮子páoxiāo咆哮xiàngshàozhuàngshīzi狮子Tāmen他们yàopáoxiāo咆哮zhuāshítǎnrán坦然diāowúrén无人jiùhuí
30 tāmen他们yàoxiàngYǐsèliè以色列rénhǒujiàoxiànghǎilàng海浪??hōngRénruòwàngdezhījiànhēi’àn黑暗jiānnán艰难Guāngmíng光明zàiyúnzhōngbiànwéihūn’àn昏暗

 printer   arrowup