-Reset+

Isahluko 131

1 Ingoma yezinyuko; kaDavide. Yehova, intliziyo yam ayiphakamile, amehlo am akaqwayingile; Andihambi ezintweni ezinkulu, Eziyimisebenzi ebalulekileyo kum.
2 Inene, ndiwuzolise ndawuthozamisa umphefumlo wam; Unjengomntwana olunyulweyo, ehleli kunina; Unjengomntwana olunyulweyo umphefumlo wam kum.
3 Wena Sirayeli, lindela kuYehova Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.